choose language

U kunt ons bereiken op 0522 - 242520 facebooktwitterlinkedin

Veelzijdig in personeel

Gwarancja pewnosci

Interwel BV to wiarygodny partner, który spelnia najwyzsze wymogi ustawowe zarówno wobec swoich pracowników tymczasowych, jak i zleceniodawców.

Czlonek Niderlandzkiego Zwiazku Biur Posrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond voor Bemiddeling en Uitzendondernemingen - NBBU).

Interwel BV nalezy do Niderlandzkiego Zwiazku Biur Posrednictwa Pracy i Agencji Pracy Tymczasowej (NBBU). Wiarygodnosc agencji zatrudnienia jest bardzo istotna. Sprawdzone marki w branzy pracy tymczasowej mozna rozpoznac po czlonkostwie w NBBU. Pracodawcy zrzeszeni w zwiazku NBBU poddawani sa dorocznym kontrolom pod katem przestrzegania norm ustawowych i przepisów oraz prawidlowego stosowania postanowien Ukladu zbiorowego pracy (CAO). Interwel BV sporzadza umowy o prace i wszelkie uzgodnienia w formie pisemnej, zarówno w wersji polsko-, jak i niderlandzkojezycznej.

Certyfikat NEN 4400-1

Interwel BV posiada certyfikat NEN 4400-1 - znak jakosci Stowarzyszenia ds. Normalizacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid - SNA), które poddaje Interwel okresowym kontrolom w zakresie spelniania ustanowionych norm jakosciowych, obejmujacych m.in.: prawidlowa wyplate wynagrodzenia, terminowe oplacanie faktur, poprawne odprowadzanie skladek z tytulu podatku od wynagrodzenia, ubezpieczen spolecznych oraz emerytalnych. Stowarzyszenie SNA kontroluje pracodawce pod katem aktualnosci i prawidlowosci dokumentacji oraz waznosci dokumentów tozsamosci.

Zaswiadczenie z urzedu podatkowego

Co trzy miesiace Interwel BV przechodzi kontrole z urzedu podatkowego pod katem prawidlowosci odprowadzania skladek na ubezpieczenia spoleczne. W przypadku pozytywnego wyniku audytu urzad podatkowy wydaje zaswiadczenie, dowodzace calkowitej poprawnosci w zakresie oplacania skladek z tytulu ubezpieczen spolecznych.

Znak jakosci Stowarzyszenia ds. Normalizacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen - SNF)

Stowarzyszenie ds. Normalizacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen - SNF) to organizacja prowadzaca rejestr przedsiebiorstw oferujacych zakwaterowanie dla migrantów zarobkowych.

Agencje pracy tymczasowej figurujace w rejestrze SNF spelniaja normy ustanowione przez niderlandzkie wladze. Normy te podzielone sa na poszczególne czesci, regulujace wystarczajaca wielkosc powierzchni i stopien prywatnosci przypadajacy na osobe, udogodnienia w zakresie bezpieczenstwa, sanitariatów, higieny, ochrony przeciwpozarowej i dostepu do informacji.

Interwel BV jest wpisane do rejestru SNF, co swiadczy o tym, ze oferujemy zakwaterowanie spelniajace surowe wymogi panstwowe.

Certyfikat VCU

Interwel BV posiada certyfikat VCU - jest to Lista Kontrolna w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla Agencji Pracy Tymczasowej (Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties), wywodzaca sie z certyfikatu VCA (Listy Kontrolnej dla Wykonawców). Wszyscy pracownicy sa uprzednio informowani o zagrozeniach, jakie moze niesc za soba praca na danym stanowisku. Ponadto pracownik otrzymuje informacje na temat zalecanych srodków ochrony indywidualnej (PBM), wymaganych podczas wykonywania obowiazków, oraz specyfice przyszlego stanowiska pracy.


Twitter


nbbuvcunensnf-logowij zijn open