choose language

U kunt ons bereiken op 0522 - 242520 facebooktwitterlinkedin

Veelzijdig in personeel

SNF keurmerk voor Interwel

Huisvesting Arbeidsmigranten van Interwel nu ook gekeurd volgens nieuwe SNF Keurmerk 

Eind 2014 is alle huisvesting van Interwel gekeurd volgends het nieuwe SNF keurmerk. Onze huisvesting was altijd al gekeurd volgens de oude norm CFH en daarom was het voor ons geen verrassing dat wij het nieuwe certificaat op al onze huisvesting hebben ontvangen.  

 

Nieuw Keurkmerk 

De sociale partners in de uitzendbranche, de land- en tuinbouw en vleesverwerkende industrie hebben gezamenlijk een nieuw keurmerk opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Met dit nieuwe keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) willen de initiatiefnemers het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland bevorderen. Het nieuwe keurmerk vervangt het CFH keurmerk

De initiatiefnemers van het nieuwe keurmerk zijn: ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV.

 

Jaarlijkse controle

Het nieuwe SNF-certificaat geeft de betrokken partijen – gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners – de garantie dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks door de Stichting Normering Flexwonen fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van SNF geschreven.

 

De normen die gelden voor het SNF-certificaat zijn of worden ook vastgelegd in de cao’s of gelden als lidmaatschapseisen van de aangesloten sectoren. De opname van de normen in de cao’s of als eis voor lidmaatschap vergroot het dwingende karakter van de huisvestingsregels.

 

Controle niet alleen in uitzendbranche

In de uitzendbranche werd de huisvesting al actief gecontroleerd. Met de oprichting van het nieuwe keurmerk kunnen ook ondernemingen uit andere branches gecontroleerd worden op de huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook kunnen de onafhankelijke verhuurders worden gecontroleerd op de huisvestingsnormen van SNF. Op deze manier wordt het mogelijk voor werkgevers om de huisvesting van arbeidsmigranten beter uit te besteden en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de huisvestingsnormen.

 

Huisvestingsnormen

De huisvestingsnormen van het SNF-certificaat zijn vastgelegd in de nationale verklaring ‘huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’. Deze verklaring is in 2012 ondertekend door de initiatiefnemers van het nieuwe keurmerk tezamen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de koepel van woningbouwcorporaties, Aedes.

 


Twitter


nbbuvcunensnf-logowij zijn open