choose language

U kunt ons bereiken op 0522 - 242520 facebooktwitterlinkedin

Veelzijdig in personeel

Geen vast contract voor seizoensarbeid

Seizoenswerkers geen verplicht vast contract meer

Voor veel landbouwbedrijven is het momenteel nog lastig om seizoenswerkers aan het werk te houden. De regel luidt nu dat er minimaal zes maanden tussen twee tijdelijke contracten moeten zitten. Daarnaast heeft de desbetreffende werknemer na deze twee tijdelijke contracten recht op een vaste baan, volgens de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Veel bedrijven zijn het hier niet mee eens omdat de oogst in de landbouw vaak al eerder komt dan deze zes maanden en het personeel is daardoor dus eerder nodig.

Voorstel naar Asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven bereid te zijn naar dit punt te kijken, mits de werkgevers en werknemers zelf met een oplossing zouden komen. LTO Nederland, CNV en FNV stellen nu voor de zes maanden die tussen twee tijdelijke contracten moet zitten, te laten vervallen. Ook willen zij graag dat bij functies die minimaal negen maanden duren, de werknemer pas na vier contracten in aanmerking komt voor een vaste baan.

Bron: NOS

Redactie P&Oactueel


Twitter


nbbuvcunensnf-logowij zijn open