choose language

U kunt ons bereiken op 0522 - 242520 facebooktwitterlinkedin

Veelzijdig in personeel

Certificering

Vanzelfsprekend doet u alleen zaken met betrouwbare partners. Interwel is zo’n partner. Wij geven op deze manier invulling aan goed en sociaal werkgeverschap en bieden de opdrachtgever volledige zekerheid.

Deze zekerheid wordt gewaarborgd door de volgende certificeringen:

NEN

NEN 4400-1

Interwel is NEN 4400-1 gecertificeerd. De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft een keurmerk vastgelegd in een nationale norm. De NEN 4400-1 norm. De norm is in nauwe samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisatie en in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Financiën tot stand gekomen. Zaken doen met een NEN 4400-1 gecertificeerde uitzendorganisatie betekend zaken doen met een betrouwbare uitzendonderneming die aangifte en afdracht van premies en de personeelsadministratie verplichtingen correct verwerkt en daar ook regelmatig op wordt geïnspecteerd. Klik hier voor actueel certificaat

NBBU

NBBU

Interwel is lid van de NBBU, de Nederlandse Bond voor Bemiddeling- en Uitzendorganisaties. Een NBBU uitzendonderneming kent zijn markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU ziet erop toe dat haar leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex soms, in acht nemen. Hierop worden strenge controles uitgevoerd.  NBBU leden moeten beschikken over een SNA keurmerk. Dit keurmerk is een waarborg dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. In het kader van het NBBU lidmaatschap betekent het dat de inlenersbeloning vanaf dag 1 van toepassing is of dat het loon van de uitzendkrachten volgens het loonverhoudingsvoorschrift wordt vastgesteld. Klik hier voor actueel certificaat

NBBU

Certificaat Cao Controle

Als lid van de NBBU worden wij gecontroleerd op de correcte toepassing van de NBBU-cao’s. Tijdens deze inspecties wordt gecontroleerd of de onderneming die lid is van de NBBU, de CAO van de opdrachtgever goed naleeft. Deze inspectie wordt conform het document CAO-controle 2013 uitgevoerd. Deze kunt u vinden op de website van de NBBU. Dit certificaat biedt u de zekerheid dat Interwel Uitzendgroep de afdrachten en premies conform de wettelijke regelgeving afdraagt aan de betreffende instanties en dat wij een gedegen personeelsadministratie voeren en dat wij de uitzendkrachten volgens cao uitbetalen. Klik hier voor actueel certificaat

SNF

Stichting Flex Wonen (SNF)

Het is voor arbeidsmigranten soms moeilijk om in Nederland aan goede huisvesting te komen. Een goede uitzendorganisatie biedt de arbeidsmigrant veelal huisvesting aan. Goede, ruime, veilige en compleet ingerichte huisvesting, inclusief bijkomende kosten voor een vast bedrag per week waarbij geen winstoogmerk aanwezig is. Uitzendorganisaties die aan de strenge voorwaarden voldoen, welke zijn opgesteld door de branche vereniging, hebben een SNF keurmerk in hun bezit en staan geregistreerd in het SNF register.  Klik hier voor actueel certificaat

VCU

VCU

Interwel is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Alle medewerkers worden door de deze procedure voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte gebracht van de eventuele risico's die er kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden en wat de beheersmaatregelen hiervoor zijn. De VCU-certificatie laat zien dat het voor Interwel belangrijk is dat de regels t.a.v. veiligheid en gezondheid geborgd zijn. Klik hier voor actueel certificaat

Belastingdienst

Actuele Verklaring van Belastingdienst

De wetgeving is zo opgesteld dat de inlenende partij verantwoordelijk blijft voor een correcte en tijdige afdracht van de loonbelasting en premies van de ingehuurde mensen. Als uitzendorganisatie om wat voor reden dan ook geen loonheffing en premies afdraagt, kunt u, als inlener, door de Belastingdienst aansprakelijk worden gehouden voor de niet betaalde loonheffing en premies. Elke drie maand wordt er door de Belastingdienst een actuele verklaring omtrent het betalingsgedrag loonbelasting en premies afgegeven aan de uitzendbureaus die dit correct nakomen. Voor u als inlener een controle middel om aansprakelijkheid te beperken. Interwel beschikt altijd over een actuele verklaring van de Belastingdienst omtrent het betaalgedrag inzake loonbelasting en premie. Klik hier voor actuele verklaring

Belastingdienst

G - rekening

Interwel heeft naast een actuele verklaring omtrent het betaalgedrag loonbelasting en premie ook een G – rekening U kunt uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperken door betalingen te doen op een zgn. G - rekening. De uitzendonderneming kan vanaf die betreffende G - rekening alleen maar aan de belastingdienst of andere ondernemingen met G – rekening betalen. Voor het bedrag wat op de G – rekening is betaald kan de inlener niet aansprakelijk worden gesteld. Klik hier voor G-rekening

 

 

 


Twitter


nbbuvcunensnf-logowij zijn open